Truck-Scales

 

Eлектронните автомобилни везни са съвременно измервателно средство за претегляне на автомобили и други транспортни средства. Отличават се с висока надеждност при работа и прецизно отчитане на теглото.

Фирмата ни е с предмет на дейност:

  • Изграждане и Подръжка на автомобилни електронни везни, автокантари.
  • метални модулни платформи с шахта/без шахта с рампи,статионарни или преносими
  • стоманобетонни модулни платформи с шахта/без шахта с рамп
  • поосови везни за измерване в статика/движение,статионарни или преносими
  • преустройство на съществуващи механични везни в електронни
  • Автокантари, изграждане според изискванията на клиента.

В конструктивния отдел на фирмата ни се разработват редица уникални изделия по поръчки на клиенти. Програмистите създават универсални програми, които могат да се променят и приспособяват за нуждите на всеки конкретен клиент.

Цялата наша дейност е посветена на производството на качествени продукти, отговарящи на изискванията на клиента и съществуващите нормативни документи.