Изграждане и подръжка на автомобилни електронни везни, автокантари

Автомобилни електронни везни

метални модулни платформи с шахта/без шахта с рампи,статионарни или преносими, стоманобетонни модулни платформи с шахта/без шахта с рампи...

Платформени електронни везни

складови (с шахта/без шахта), нископрофилни с рампа, палетни, специализирани по заявка...

Автокантари

Нашите автомобилни кантари предлагат висока точност на измерване, доказана във времето конструкция, издаване на кантарни бележки и лесно обслужване.

В конструктивния отдел на фирмата ни се разработват редица уникални изделия по поръчки на клиенти. Програмистите създават универсални програми, които могат да се променят и приспособяват за нуждите на всеки конкретен клиент.

Автокантари, Автомобилни Везни, Платформени везни

Eлектронните автомобилни везни са съвременно измервателно средство за претегляне на автомобили и други транспортни средства. Отличават се с висока надеждност при работа и прецизно отчитане на теглото.

Фирмата ни е с предмет на дейност:

  • Изграждане и Подръжка на автомобилни електронни везни, автокантари
  • метални модулни платформи с шахта/без шахта с рампи,статионарни или преносими
  • стоманобетонни модулни платформи с шахта/без шахта с рамп
  • поосови везни за измерване в статика/движение,статионарни или преносими
  • преустройство на съществуващи механични везни в електронни
  • Автокантари, изграждане според изискванията на клиента

В конструктивния отдел на фирмата ни се разработват редица уникални изделия по поръчки на клиенти. Програмистите създават универсални програми, които могат да се променят и приспособяват за нуждите на всеки конкретен клиент.

Цялата наша дейност е посветена на производството на качествени продукти, отговарящи на изискванията на клиента и съществуващите нормативни документи.

Автомобилни електронни везни

Тончев – 66 е частна българска компания, основана през 1991 г, създадена от специалисти с повече от 20 годишен опит в теглоизмерването, контрол и автоматизация на индустриалните процеси.

Производство на качествени продукти, отговарящи на изискванията на клиента и съществуващите нормативни документи

scroll up